Svetosavska besjeda 1891 godine u Ljubinju

Go down

Svetosavska besjeda 1891 godine u Ljubinju

Ďîđóęŕ by bolero on Fri Feb 12 2010, 05:54

Iskaz dobrovoljnijeh priloga primljenih, o drugoj svetosavskoj besjedi godine 1891. u Ljubinju, priložiše g. g.
Po 20 for. G. Pero S. Ćorović, iz Ljubinja.
Po 11 for. g. Braća Janjići, iz Ljubinja,
Po 10. for. g. Baron Isidor Benko, iz Mostara, Hristifor Mihajlović, iguman iz M. Zavale, Sava Simić paroh, iz Ljubinja, Škuljević i Aničić, Dušan Ristić, oba iz Trsta.
Po 9.10 for.: 20 din. u papiru: Sud opštine varoši Bačka.
Po 9 for. Gerasim Petranović, episkop Bokokotorski. Jovo Turanjanin, iz Ljubinja.
Po 5 for. Serafim Perović, mitropolit hercegovačkozahumski. Nikola S. Ćorović, Braća Glavani, Braća Perići, Dr. Jozef Fišer, svi iz Mostara, Nikifor Vujinović jeromonah iz M. Zavale, Đuro Janča kapetan iz Ljubinja, Nikola Vitez Bošković, iz Dubrovnika, Mitropolit Hadži Sava Kosanović, iz Ulcinja, Ćetko Turanjanin, iz Neveeinja. Đorćo Đurić, iz B. Gradiške, Tomo Ratković, Boško Milić, Pero Knego, Braća Likići, Todor Ćorović, Hadži-Avdaga Hromić, Hafiz efendija Ćudać, Boško Čolić, svi iz Ljubinja.
Po 4.55 for. Aleksa Pecelj iz Stoca.
Po 4 for. Jovo R. Šola iz Mostara, Luka Turanjanii iz Ljubinja.
Po 3 for. Luka Radonić kot. prestojnik iz Ljubinja, Jovo Mostarica učitelj iz M. Zavale, Luka Ivić, iz Stoca, Pero Bošković, Jovo Kovačević oba iz Derventa, Petar Božić sveštenik, Risto Ćorović, Jovo Tuta, Dokić i Peško, Jovan Milić, svi iz Mostara, Vaso Stojanović iz Sanskoga Mosta, Braća Perići, Rieto Bjelobrk, Zulfaga Serdarević, gradonačalnik, Mehmedaga Serdarević, Tahiraga Grebo svi iz Ljubinja.
Po 2 for. Ilija Ivanišević, Kosta Kašiković, Đorđo i Risto Jelačić, Mihajlo Dugonja, Miho Blanić, Stevan Božić, svi iz Mostara, Risto Besarović, iz Sarajeva, Ivan Lucić iz Dubroviika, Rnsto Popadić, iz Biograda, Sava Milošević iz Banjeluke, Vide Čolić iz Risna, Vaso Vidović iz B. Gradiške. Đoko Marković iz B. Šamca, Rieto Savić iz Bihaća, Simo Rančević iz Derventa, Pero Lalić, Đorđo Kovačević, Jovo Bogdanović, Pero Mihić, Đuro Dučić, svi iz Stoca, Petar Popovpć proto, iz Gacka, Risto Kovačević svešt. iz Tulja, Miho Brstina, iz Donjeg Hrasna, Miloš Bošković iz Mrkonjića, Sava Munišić, Todor Bumba, oba iz Dračeva, Mile Stajčnć, Ilija Toholj, Isak Žakula poreznik, Nikola Novokmet, Grabijanski sudac, Šćepan Krunić, Boško Mićić, Lazo Koetić, Braća Pižule, Đuro Terzić oružnik, Sulfaga Šarić, Ćetko Čučaga, Ćetko Kozić, Jovo Bjelobrk, Šćepo Radoš, Jovo Milićević, Sava Milošević, Toljan lajtnat, Maks Šnajder mjernik svi iz Ljubinja; Risto Gjeran, iz Mostara, Stevan Delić, kapetan Domanović.
Po 1.50 for. Lazar Šarenac sveštenik iz Vlahovića, Kojo Miloševpć iz Hrđusa.
Po 1.40 for. Boško Mićić, Varduša,
Po 1.20 for. Luka Krulj, iz Hrćusa.
Po 1 for. Braća Šteković, Lazar Smiljanić, obojnca iz B. Novoga. Ilija Kisić, nz Banjeluke, S. A. Subotić, iz B. Gradiške, Janko Popović iz Kotora. Jovai Marković, Jefto Jovanović, Đuro Spasojević, Braća Mićići, Niko Antić, svi iz Donje Tuzle, Alekea Tomić, Brčka, Risto Palikuća iz Trsbinja, Luka Jelić, Npko Dimić, oba iz Bugojna, Marko Maleš iz Domanovića, Hristifor Milutinović jeromonah iz m. Žitomielića, Mihajlo Samardžić sveštenpk iz Županjca, 1 žieto Opuha, zlatar iz Mostara, Meho A. Ćuk iz Gacka, Jovo Ružić, Ilija Mićević, Jovo Rotula, Nikola Mihojević, Haćim Ćapin, Todor Mihojević, Jovo Hamović, Sara Kašikugaa, svi nz Stoca, Ilija Mužijević, Vukan Terzić, Risto Serdarević, svi iz Konjica, Mahmutaga Zećo, muktar iz Vlahovića, Pero Peško, Risto Peško, iz Korlati, Matpja Bijelnć kancelist, Ivan Repega, Grenik, kontrolor, Jovan Majstorović, narodni učitelj, Mihajlović lajtnant, Žegarac kadet, Lazo Ćorović, Mitar Novokmet, Jovo Tohalj, Šćenatg Guratva, Risto Lnkić, Gašo Sarajić, Boško Bijelić, Risto Batinić, Risto Dangubić, Boško Nožica, Vaeo Skulić, Mitar Likić, Risto Šnaravalo, Lazar Turan.anin, Pero Turanjanin, Saliaga Grebo, Milap Tomić, Aleksa Ćuk, Nikola Kozić, Šćeian Kozić, Marko Toholj, Alois Harer poštar, Tomo Bičanić fin. nadstražar, Nikola Bogdanović zlatar, Avdaga Krilić, Jusufaga Gluhić, Avdaga Bubić, svi iz Ljubinja, Ilija Sulaver, Lazar Balj, oba iz Žabice, Snasoje Vujović iz Ivice. Vidoje Pavić, Nikola Cerovina, oba iz Vlahovića, Trifko Vulpć, Vidoje ČokĐat, Staniša Hamović, Ivo Matić, Aleksa Grče, Simo Rundić, Luka Obradović, Miho Ćuluzan, Risto Oborina. Braća Bajali, Žšnso Golub, Nikola Batinić, Lazo Ivašipević, Risto M. Milić svi iz Ponova polja, Lazar Barbarez iz Ljubomišlja, po 70 novč. Trivko Turanjanić iz Ljubinja. Pomenutijem našijem priložnicima, koji svojijem prilozima potpomagaše našu srpsku nravosl. školsku siromašnu ćecu — potpisana uprava u ime. njihovo i svoje izriče im najsrdačniju blagodarnost. Živili dični i plemeniti priložnici, Bog vam pinešene žrtve obilato nagradio. U Ljubinju, 16. Marta 1891. perovođa: Đorđo P. Božić srp. prav. učitelj. za šk. Uprav. preds. Pero S. Ćorović
BOSANSKA VILA 15/05/1891

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Íŕçŕä íŕ âđő

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Íĺ ěîćĺňĺ îäăîâîđčňč íŕ ňĺěĺ ó îâîě ôîđóěó